lesnická činnost - revitalizace a rekultivace - zahradní úpravy

sadové a zahradní úpravy

O nás

Společnost BČ Kříž, s.r.o. vznikla v roce 1992 jako Biologická činnost Kříž v.o.s. a byla založena Milošem Křížem, odpovědným za výrobní část a jeho synem Ing. Milošem Křížem, který je jednatelem společnosti.
Od samého počátku se zaměřuje na realizaci lesnických prací, revitalizací a rekultivací, sadových úprav a odkacování nebezpečných stromů.
Realizovali jsme, jako dodavatel či subdodavatel, zalesňování a péči o lesní porosty v oblasti KRNAPu, výsadby a těžbu v soukromých lesích těžební zásahy s následnou obnovou břehových porostů pro Lesy ČR - Oblastní správu toků Hradec Králové, Povodí Labe a ZVHS, projekt PHARE pro obec Malá Skála, revitalizační opatření na tocích Zemědělské vodohospodářské správy, údržby lesních porostů pro obce a v neposlední řadě i realizaci zahradních a sadových úprav.